Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
 • 2012
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09
 • 2011
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2010
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
   
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 1 червня 2012 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 260 2629 25
2. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 143 2738 24
3. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 109 2629 24
4. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
154 1831 24
5. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 427 2243 23
6. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
229 2207 23
7. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 52 2090 23
8. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 154 1644 23
9. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 1458 23
10. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 121 1165 23
11. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
146 1602 22
12. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 137 1396 22
13. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 103 1128 22
14. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 205 2836 21
15. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 46 2016 21
16. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 234 1667 20
17. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 194 1211 19
18. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 39 1195 19
19. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 104 1173 19
20. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 195 1095 19
21. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 170 682 19
22. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
527 1577 18
23. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 133 1243 18
24. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 76 1212 18
25. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 169 1141 18
26. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 187 1028 18
27. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 86 614 18
28. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 66 4555 17
29. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 234 1868 17
30. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 92 1647 17
31. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 40 1565 17
32. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 98 1538 17
33. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
61 1471 17
34. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 154 1310 17
35. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 588 1196 17
36. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 94 1134 17
37. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 135 1130 17
38. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 73 1041 17
39. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 102 987 17
40. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 200 984 17
41. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 192 962 17
42. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 73 791 17
43. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
63 710 17
44. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 123 2595 16
45. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
42 1439 16
46. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
68 1269 16
47. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 83 1187 16
48. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 177 1028 16
49. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 157 1015 16
50. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
163 987 16
51. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 141 840 16
52. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 92 837 16
53. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 63 786 16
54. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 756 16
55. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
79 664 16
56. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 623 16
57. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 179 1652 15
58. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 65 1559 15
59. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 212 1058 15
60. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 78 932 15
61. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 241 928 15
62. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 899 15
63. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 129 806 15
64. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 44 728 15
65. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 92 701 15
66. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 147 695 15
67. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 101 661 15
68. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 67 592 15
69. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України 143 1592 14
70. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 107 1513 14
71. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 39 1138 14
72. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 191 976 14
73. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 296 953 14
74. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 150 810 14
75. Благой Ю.П. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 137 778 14
76. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 43 769 14
77. Непийко С.О. Інститут фізики НАН України 130 749 14
78. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 63 743 14
79. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 44 710 14
80. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 103 701 14
81. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 98 697 14
82. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 95 689 14
83. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 86 660 14
84. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 55 640 14
85. Лисенко В.С. Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України 189 610 14
86. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 125 592 14
87. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 47 592 14
88. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 147 590 14
89. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 543 14
90. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 53 478 14
91. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 54 948 13
92. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
41 923 13
93. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 552 888 13
94. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 34 879 13
95. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 738 13
96. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 70 657 13
97. Привалко В.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 211 653 13
98. Морозовська Г.М. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
121 651 13
99. Рачков О.Е. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 26 638 13
100. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 58 593 13