Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 23 березня 2015 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 368 6959 35
2. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 194 1422 31
3. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 130 4060 28
4. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 293 3552 28
5. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 122 3395 28
6. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
168 2347 27
7. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 71 2890 26
8. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1879 26
9. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
672 2664 25
10. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 121 1828 24
11. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 144 1761 24
12. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 141 1285 24
13. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 228 3715 23
14. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 221 1492 23
15. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 96 930 23
16. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 307 4331 22
17. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2481 22
18. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 162 1739 22
19. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
201 1680 22
20. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 234 1579 22
21. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 183 1514 22
22. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 248 2473 21
23. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 213 1931 21
24. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 251 1738 21
25. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 188 1653 21
26. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
188 1590 21
27. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 250 1568 21
28. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 49 2105 20
29. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 178 1810 20
30. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 104 1543 20
31. Зінов'єв М.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 77 1496 20
32. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
180 1483 20
33. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 213 1360 20
34. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 176 1341 20
35. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 96 1300 20
36. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 174 1217 20
37. Сорокін П.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 169 3908 19
38. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 129 3225 19
39. Пугач В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 300 1732 19
40. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 114 1729 19
41. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 77 1721 19
42. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 303 1590 19
43. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 599 1534 19
44. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 315 1515 19
45. Мартинов Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 116 1496 19
46. Алькін А.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 88 1276 19
47. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 192 1246 19
48. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 124 1172 19
49. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 96 1016 19
50. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
71 941 19
51. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 99 2395 18
52. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 187 1965 18
53. Довбня А.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 417 1561 18
54. Ранюк Ю.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 245 1523 18
55. Охріменко О.Ю. Інститут ядерних досліджень НАН України 244 1516 18
56. Яковенко В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 186 1468 18
57. Єлісєєв Є.А. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 161 1328 18
58. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 154 1229 18
59. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 55 1229 18
60. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 1139 18
61. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 51 1018 18
62. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
71 966 18
63. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 79 921 18
64. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 173 866 18
65. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 72 2426 17
66. Шаповал І.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 237 1460 17
67. Шевченко О.С. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 176 1361 17
68. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 207 1344 17
69. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 217 1235 17
70. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 153 1186 17
71. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 168 1171 17
72. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 79 1099 17
73. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 104 1057 17
74. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 105 893 17
75. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 112 837 17
76. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 113 751 17
77. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 61 717 17
78. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 52 1443 16
79. Кандибей С.С. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 226 1279 16
80. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 86 1225 16
81. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 219 1138 16
82. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 49 1120 16
83. Ярощук О.В. Інститут фізики НАН України 161 904 16
84. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка 99 885 16
85. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 57 877 16
86. Привалко В.П. Iнститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України 211 875 16
87. Горбар Е.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
70 865 16
88. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 74 861 16
89. Пузій О.М. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 58 854 16
90. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 123 799 16
91. Носіч О.Й. Інститут радiофiзики i електронiки iм. О. Я. Усикова НАН України 253 768 16
92. Кадащук А.К. Інститут фізики НАН України 98 766 16
93. Мчедлов-Петросян М.О. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 92 738 16
94. Строюк О.Л. Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України 117 731 16
95. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 69 712 16
96. Пивоваренко В.Г. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 71 705 16
97. Бродін О.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 52 630 16
98. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 551 1381 15
99. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 63 1266 15
100. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 53 1011 15