Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки


Науковці України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 23 березня 2015 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Обросова І.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 107 3303 35
2. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 427 3435 31
3. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
242 3322 29
4. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 171 2605 29
5. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
196 2429 29
6. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
138 1751 27
7. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
138 1570 25
8. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 88 13529 24
9. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 208 1716 23
10. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 180 1590 21
11. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 84 1517 20
12. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 50 1464 20
13. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
115 1069 20
14. Бондаренко І.М. Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровська міська клінічна лікарня №4
46 3314 19
15. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 129 2566 19
16. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 107 1864 19
17. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 128 1282 19
18. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
76 1814 18
19. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 69 1058 18
20. Ярмолюк С.М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 127 781 18
21. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
174 3087 17
22. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
54 1772 17
23. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
70 1408 16
24. Благой Ю.П. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 140 997 16
25. Костецький І.Є. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 31 993 16
26. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 106 919 16
27. Драган А.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
84 800 16
28. Радченко Є.Д. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 38 1118 15
29. Євсиков С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 24 686 15
30. Волков Р.А. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 28 787 14
31. Філоненко В.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
129 650 14
32. Веселовський М.С. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 112 804 13
33. Сергеєва Т.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 38 774 13
34. Марченко С.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 61 774 13
35. Говорун Д.М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
169 646 13
36. Чумак В.В. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 64 629 13
37. Кашуба О.В. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
60 580 13
38. Лесик Р.Б. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 65 577 13
39. Гончар М.В. Інститут біології клітини НАН України 99 574 13
40. Войтенко Н.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
58 473 13
41. Опентанова І.Л. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 20 2571 12
42. Скібо Г.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 140 868 12
43. Суходуб Л.Ф. Сумський державний університет 102 635 12
44. Стародуб М.Ф. Національний університет біоресурсів і природокористування України 173 496 12
45. Кавсан В.М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 149 462 12
46. Лущак О.В. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 39 423 12
47. Кашпаров В.О. Національний університет біоресурсів і природокористування України 55 377 12
48. Щепотін І.Б. Національний інститут раку
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України
75 887 11
49. Данілов В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 139 759 11
50. Стойка Р.С. Інститут біології клітини НАН України 165 497 11