Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
Науковці України:
Фізичні та технічні науки
     
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 13 липня 2015 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 398 7548 43
2. Обросова І.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 108 3438 37
3. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 427 3735 32
4. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 194 1425 31
5. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 173 2721 30
6. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 134 4192 29
7. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 296 3609 29
8. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
244 3510 29
9. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
198 2498 29
10. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 124 3443 28
11. Шаповал І.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 245 1628 28
12. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
171 2417 27
13. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
138 1818 27
14. Довбня А.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 430 1707 27
15. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 73 2927 26
16. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1911 26
17. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
140 1610 26
18. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 89 14879 25
19. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
678 2781 25
20. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 317 5098 24
21. Сорокін П.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 192 4308 24
22. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 124 1866 24
23. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 146 1804 24
24. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 141 1288 24
25. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 228 3789 23
26. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2521 23
27. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 226 2135 23
28. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 163 1809 23
29. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 209 1767 23
30. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 235 1641 23
31. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 223 1537 23
32. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 99 977 23
33. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 248 2538 22
34. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
202 1786 22
35. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 182 1730 22
36. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
190 1697 22
37. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 255 1683 22
38. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 184 1559 22
39. Кандибей С.С. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 236 1443 22
40. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 179 1895 21
41. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 253 1780 21
42. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 188 1690 21
43. Зінов'єв М.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 81 1630 21
44. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 104 1573 21
45. Бондаренко І.М. Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровська міська клінічна лікарня №4
48 3675 20
46. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 49 2126 20
47. Пугач В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 310 1902 20
48. Ранюк Ю.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 255 1694 20
49. Охріменко О.Ю. Інститут ядерних досліджень НАН України 254 1686 20
50. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 308 1664 20
51. Мартинов Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 138 1635 20
52. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
179 1579 20
53. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 84 1568 20
54. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 50 1490 20
55. Алькін А.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 96 1402 20
56. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 213 1390 20
57. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 180 1375 20
58. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 99 1370 20
59. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 195 1340 20
60. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 55 1294 20
61. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 176 1251 20
62. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
120 1109 20
63. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
71 966 20
64. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 131 3266 19
65. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 131 2727 19
66. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 187 2032 19
67. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 107 1905 19
68. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 115 1789 19
69. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 78 1760 19
70. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 600 1639 19
71. Яковенко В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 186 1603 19
72. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 316 1559 19
73. Єлісєєв Є.А. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 163 1416 19
74. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 131 1318 19
75. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 125 1210 19
76. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 1169 19
77. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 98 1078 19
78. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
72 986 19
79. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 80 951 19
80. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
176 3289 18
81. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 99 2436 18
82. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
77 1840 18
83. Шевченко О.С. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 176 1495 18
84. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 158 1259 18
85. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 71 1091 18
86. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 52 1043 18
87. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 173 891 18
88. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 113 851 18
89. Ярмолюк С.М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 130 806 18
90. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 75 2477 17
91. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
54 1798 17
92. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 208 1403 17
93. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 222 1277 17
94. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 155 1228 17
95. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 164 1184 17
96. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 82 1139 17
97. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 104 1116 17
98. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 110 923 17
99. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 77 874 17
100. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води iм. А. В. Думанського НАН України 124 819 17