Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг установ Національної академії наук України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("The Litvinenko L.M. Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of NAS of Ukraine" 60070101) та AF-ID("L.M. Litvinenko Institute of Physical Organic and Coal Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine" 60084609) для Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 27 серпня 2014 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Національна академія наук України (без уточнення установи)
25909
64622
74
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова
2667
29304
71
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
3809
26225
66
Інститут фізики
3526
26615
61
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
2322
17057
59
Інститут молекулярної біології і генетики
1844
16943
54
Інститут ядерних досліджень
2133
15941
54
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна
4296
28371
53
Головна астрономічна обсерваторія
876
13297
53
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
1114
10238
53
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова
2679
18294
51
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича
6856
20460
50
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна
1845
10840
49
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
3936
20473
48
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
1390
11535
45
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
810
8900
43
Інститут органічної хімії
2398
10943
39
Інститут фізики конденсованих систем
1082
9616
38
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
2547
7992
37
Інститут математики
2710
9605
36
Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова
3281
8944
36
Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна
1735
8804
36
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
1637
6471
36
Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"
1692
9321
35
Радіоастрономічний інститут
909
6331
32
Інститут хімії високомолекулярних сполук
774
5139
32
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка
2958
11068
31
Морський гідрофізичний інститут
704
3409
30
Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського
608
3839
29
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка
688
3741
28
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
1385
4516
27
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
1142
3824
27
Інститут біології клітини
329
4856
26
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
213
2254
25
Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного
450
3842
24
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського
495
2373
23
Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна
401
2200
23
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
664
3117
22
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
2360
2998
22
Інститут електронної фізики
442
2303
22
Інститут сцинтиляційних матеріалів
593
2263
21
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова
1578
2196
20
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного
1441
2016
20
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена
192
938
18
Інститут прикладної математики і механіки
682
1537
17
Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка
1290
1499
16
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона
616
889
15
Iнститут проблем кріобіології і кріомедицини
239
872
15
Інститут харчової біотехнології та геноміки
107
461
11
Інститут проблем математичних машин і систем
114
396
11
Інститут електродинаміки НАН України
281
378
10
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС та НАН України
56
220
10
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача
230
457
9
Інститут проблем реєстрації інформації
110
222
7
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова
364
153
6
Науковий фізико-технологічний центр НАН та МОН України
46
101
5
Науково-технічний центр магнетизму технічних об'єктів
35
83
5
Інститут термоелектрики НАН України та МОН України
66
109
4
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій
21
52
4
Український НДІ лісового господарства та агролiсомелiорацiї ім. Г.М. Висоцького
7
71
3