Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг установ Національної академії наук України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("The Litvinenko L.M. Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of NAS of Ukraine" 60070101) та AF-ID("L.M. Litvinenko Institute of Physical Organic and Coal Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine" 60084609) для Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 18 квітня 2014 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Національна академія наук України (без уточнення установи)
25420
60824
71
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова
2582
27860
69
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
4020
26265
63
Інститут фізики
3429
25253
59
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
2311
17023
57
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна
4226
27338
53
Інститут молекулярної біології і генетики
1792
16041
53
Інститут ядерних досліджень
1848
14339
53
Головна астрономічна обсерваторія
839
12805
53
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
1081
9315
52
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова
2644
17432
50
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича
6800
19450
49
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна
1816
10280
48
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
3843
19576
46
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
1344
10953
44
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
797
8470
42
Інститут органічної хімії
2483
10593
38
Інститут фізики конденсованих систем
1065
9242
38
Інститут математики
2656
9206
36
Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна
1691
8334
36
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
2502
7490
36
Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова
3193
8433
35
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
1621
6230
35
Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"
1632
8772
33
Інститут хімії високомолекулярних сполук
755
4921
32
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка
2924
10864
31
Радіоастрономічний інститут
876
5942
31
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка
680
3568
28
Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського
569
3497
28
Морський гідрофізичний інститут
692
3241
28
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
1124
3554
27
Інститут біології клітини
315
4413
26
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
1359
4258
26
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
243
2438
26
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського
486
2185
23
Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна
394
2078
23
Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного
436
3500
22
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
646
2898
21
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
2306
2787
21
Інститут електронної фізики
413
2168
21
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова
1546
2094
20
Інститут сцинтиляційних матеріалів
556
2011
20
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного
1432
1933
19
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена
177
862
17
Інститут прикладної математики і механіки
661
1449
16
Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка
1286
1437
15
Iнститут проблем кріобіології і кріомедицини
222
808
15
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона
598
826
14
Інститут проблем математичних машин і систем
110
371
10
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС та НАН України
54
202
10
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача
216
436
9
Інститут електродинаміки НАН України
244
334
9
Інститут проблем реєстрації інформації
109
211
7
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова
364
150
5
Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України
59
114
5
Науковий фізико-технологічний центр НАН та МОН України
46
91
5
Науково-технічний центр магнетизму технічних об'єктів
34
76
5
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій
21
47
4
Інститут термоелектрики НАН України та МОН України
64
101
3
Український НДІ лісового господарства та агролiсомелiорацiї ім. Г.М. Висоцького
6
62
2