Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг установ Національної академії наук України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("The Litvinenko L.M. Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of NAS of Ukraine" 60070101) та AF-ID("L.M. Litvinenko Institute of Physical Organic and Coal Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine" 60084609) для Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 27 січня 2014 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Національна академія наук України (без уточнення установи)
25205
58461
70
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова
2553
27240
69
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
3922
25028
62
Інститут фізики
3372
24562
58
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
2291
16522
56
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна
4204
26820
53
Інститут ядерних досліджень
1814
13878
53
Головна астрономічна обсерваторія
828
12473
52
Інститут молекулярної біології і генетики
1752
14903
51
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
1070
8906
50
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова
2621
17004
49
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна
1802
9925
48
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича
6769
18811
47
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
3810
19030
46
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
12973
10498
44
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
786
8286
42
Інститут фізики конденсованих систем
1061
9087
38
Інститут органічної хімії
2446
10194
37
Інститут математики
2621
8863
35
Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна
1664
8054
35
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
2487
7166
35
Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова
3147
8135
34
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
1612
6067
34
Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"
1599
8448
32
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка
2939
10763
31
Радіоастрономічний інститут
853
5719
31
Інститут хімії високомолекулярних сполук
732
4688
31
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка
675
3454
28
Морський гідрофізичний інститут
681
3081
28
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
1102
3391
27
Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського
555
3285
27
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
236
2371
26
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
1344
4112
25
Інститут біології клітини
298
4097
25
Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна
390
2013
23
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського
482
2110
22
Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного
425
3337
21
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
2322
2697
21
Інститут електронної фізики
406
2071
21
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
628
2751
20
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова
1500
1991
19
Інститут сцинтиляційних матеріалів
519
1878
19
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного
1472
1874
19
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена
176
827
17
Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка
1280
1398
15
Інститут прикладної математики і механіки
642
1285
15
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона
586
789
14
Iнститут проблем кріобіології і кріомедицини
218
768
13
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача
217
423
9
Інститут проблем математичних машин і систем
109
342
9
Інститут електродинаміки НАН України
235
313
9
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС та НАН України
53
189
9
Інститут проблем реєстрації інформації
108
205
7
Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України
58
104
5
Науковий фізико-технологічний центр НАН та МОН України
43
86
5
Науково-технічний центр магнетизму технічних об'єктів
32
73
5
Інститут термоелектрики НАН України та МОН України
63
101
3
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій
21
47
3
Український НДІ лісового господарства та агролiсомелiорацiї ім. Г.М. Висоцького
6
62
2