Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг установ Національної академії наук України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("The Litvinenko L.M. Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of NAS of Ukraine" 60070101) та AF-ID("L.M. Litvinenko Institute of Physical Organic and Coal Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine" 60084609) для Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 15 жовтня 2013 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова
2486
26166
68
Національна академія наук України (без уточнення установи)
25056
56066
67
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
3744
23158
59
Інститут фізики
3301
23632
57
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
2265
15795
55
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна
4155
26157
53
Головна астрономічна обсерваторія
806
12090
51
Інститут молекулярної біології і генетики
1206
13316
49
Інститут ядерних досліджень
1773
12983
49
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
1019
8390
49
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича
6718
18086
47
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова
2599
16534
47
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна
1741
9167
46
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
3730
18334
45
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
1273
10104
43
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
774
8041
41
Інститут органічної хімії
2390
9601
36
Інститут фізики конденсованих систем
1045
8693
36
Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна
1626
7757
35
Інститут математики
2587
8577
34
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
2471
6925
34
Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова
3018
7707
33
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
1593
5812
33
Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"
1555
7961
31
Радіоастрономічний інститут
820
5470
31
Інститут хімії високомолекулярних сполук
723
4456
31
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка
2905
10485
30
Морський гідрофізичний інститут
669
2933
28
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка
667
3335
27
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
1092
3263
26
Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського
546
3148
26
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
1328
3950
25
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
209
2275
25
Інститут біології клітини
271
3783
24
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського
476
2008
22
Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна
381
1941
22
Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного
407
3153
21
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
2289
2597
21
Інститут електронної фізики
399
1987
21
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
605
2618
20
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова
1482
1894
19
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного
1383
1794
19
Інститут сцинтиляційних матеріалів
491
1700
19
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена
170
780
17
Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка
1238
1321
15
Інститут прикладної математики і механіки
630
1209
14
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона
571
744
14
Iнститут проблем кріобіології і кріомедицини
203
709
13
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача
204
407
9
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС та НАН України
53
181
9
Інститут проблем реєстрації інформації
105
195
7
Інститут проблем математичних машин і систем
80
117
6
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова
364
146
5
Науковий фізико-технологічний центр НАН та МОН України
41
81
5
Науково-технічний центр магнетизму технічних об'єктів
30
67
5
Інститут термоелектрики НАН України та МОН України
40
94
3
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій
21
38
3
Український НДІ лісового господарства та агролiсомелiорацiї ім. Г.М. Висоцького
5
59
2