Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг установ Національної академії наук України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("The Litvinenko L.M. Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of NAS of Ukraine" 60070101) та AF-ID("L.M. Litvinenko Institute of Physical Organic and Coal Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine" 60084609) для Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 26 червня 2013 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Національна академія наук України (без уточнення установи)
24685
53271
65
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова
2417
24912
65
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
3593
20821
57
Інститут фізики
3238
22731
56
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
2255
15231
54
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна
4073
25411
52
Головна астрономічна обсерваторія
784
11312
50
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
994
8029
49
Інститут молекулярної біології і генетики
1165
12435
48
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова
2559
15909
46
Інститут ядерних досліджень
1701
11970
46
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича
6604
17161
45
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна
1731
8809
44
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
3652
17596
43
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
1245
9625
43
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
758
7798
41
Інститут органічної хімії
2361
9190
35
Інститут фізики конденсованих систем
1027
8452
35
Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна
1596
7492
35
Інститут математики
2493
8085
33
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
2456
6595
33
Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова
2977
7343
32
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
1579
5576
32
Радіоастрономічний інститут
808
5244
31
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка
2847
10295
30
Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"
1517
7575
30
Інститут хімії високомолекулярних сполук
717
4261
30
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка
660
3213
27
Морський гідрофізичний інститут
661
2821
27
Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського
531
2987
26
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
1054
3081
25
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
203
2197
24
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
1298
3710
23
Інститут біології клітини
262
3502
23
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського
467
1907
22
Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна
370
1881
22
Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного
401
2971
21
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
2265
2469
21
Інститут електронної фізики
391
1876
21
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
590
2447
20
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова
1457
1840
18
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного
1374
1734
18
Інститут сцинтиляційних матеріалів
449
1493
18
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена
154
713
16
Інститут прикладної математики і механіки
615
1128
14
Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка
1145
963
14
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона
552
681
13
Iнститут проблем кріобіології і кріомедицини
200
660
13
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС та НАН України
47
180
9
Інститут проблем реєстрації інформації
100
180
7
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова
364
144
5
Інститут проблем математичних машин і систем
75
105
5
Науковий фізико-технологічний центр НАН та МОН України
39
78
5
Науково-технічний центр магнетизму технічних об'єктів
29
62
5
Інститут термоелектрики НАН України та МОН України
40
91
3
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій
21
37
3
Український НДІ лісового господарства та агролiсомелiорацiї ім. Г.М. Висоцького
5
57
2