Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг установ Національної академії наук України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("The Litvinenko L.M. Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of NAS of Ukraine" 60070101) та AF-ID("L.M. Litvinenko Institute of Physical Organic and Coal Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine" 60084609) для Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 4 квітня 2013 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Національна академія наук України (без уточнення установи)
27368
63895
66
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова
2348
24052
64
Інститут фізики
3080
21554
55
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
3458
19376
55
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
2205
14779
53
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна
3886
24428
52
Головна астрономічна обсерваторія
750
11030
49
Інститут молекулярної біології і генетики
1090
11851
48
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
932
7639
48
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова
2454
15120
45
Інститут ядерних досліджень
1612
11386
45
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича
6078
15727
44
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
3528
16772
43
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
1196
9178
43
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна
1679
8494
43
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
726
7108
39
Інститут органічної хімії
2223
8719
35
Інститут фізики конденсованих систем
981
8135
35
Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна
1538
7162
34
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
2403
6330
33
Інститут математики
2258
7523
32
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
1534
5400
32
Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова
2853
6871
31
Інститут хімії високомолекулярних сполук
702
4123
30
Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"
1412
7084
29
Радіоастрономічний інститут
744
4860
29
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка
2168
6041
27
Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського
501
2866
26
Морський гідрофізичний інститут
608
2718
26
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка
627
2646
26
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
1014
2897
24
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
1230
3543
22
Інститут біології клітини
240
3161
21
Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного
373
2791
21
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського
448
1821
21
Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна
350
1721
21
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
2104
2172
20
Інститут електронної фізики
369
1790
20
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
575
2343
19
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного
1354
1680
18
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова
1240
1592
18
Інститут сцинтиляційних матеріалів
318
1252
17
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена
147
677
15
Інститут прикладної математики і механіки
558
1021
13
Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка
1137
924
13
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона
511
629
13
Iнститут проблем кріобіології і кріомедицини
196
623
13
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС та НАН України
47
178
9
Інститут проблем реєстрації інформації
94
173
7
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова
364
144
5
Інститут проблем математичних машин і систем
70
94
5
Науковий фізико-технологічний центр НАН та МОН України
37
75
5
Науково-технічний центр магнетизму технічних об'єктів
25
58
5
Інститут термоелектрики НАН України та МОН України
40
88
3
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій
21
35
3
Український НДІ лісового господарства та агролiсомелiорацiї ім. Г.М. Висоцького
6
56
2