Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг установ Національної академії наук України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("The Litvinenko L.M. Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of NAS of Ukraine" 60070101) та AF-ID("L.M. Litvinenko Institute of Physical Organic and Coal Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine" 60084609) для Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 12 листопада 2012 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Національна академія наук України (без уточнення установи)
27201
58568
64
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова
2286
23111
63
Інститут фізики
3005
20622
54
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
3234
17595
53
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна
3821
23593
51
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
2173
13846
51
Інститут молекулярної біології і генетики
1226
12941
48
Головна астрономічна обсерваторія
726
10577
48
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
915
7281
46
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова
2414
14566
44
Інститут ядерних досліджень
1546
10773
44
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича
6019
14883
43
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна
1642
8019
43
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
3427
16078
42
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
1171
8756
42
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
715
6830
38
Інститут фізики конденсованих систем
953
7832
35
Інститут органічної хімії
2180
8233
34
Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна
1484
6834
33
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
2381
6086
32
Інститут математики
2209
7058
31
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
1506
5219
31
Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова
2750
6498
30
Радіоастрономічний інститут
739
4570
29
Інститут хімії високомолекулярних сполук
695
3970
29
Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"
1444
7051
28
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка
2082
5642
27
Морський гідрофізичний інститут
601
2627
26
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка
622
2547
26
Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського
491
2725
25
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
998
2715
24
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
1189
3337
21
Інститут біології клітини
237
2915
21
Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного
352
2594
21
Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна
348
1673
21
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
2051
2029
20
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського
434
1726
20
Інститут електронної фізики
343
1674
19
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
566
2198
18
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного
1336
1603
18
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова
1204
1508
18
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена
143
635
15
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона
491
593
13
Інститут прикладної математики і механіки
531
936
12
Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка
1129
856
12
Iнститут проблем кріобіології і кріомедицини
188
576
12
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС та НАН України
46
174
9
Інститут проблем реєстрації інформації
92
165
7
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова
364
141
5
Інститут проблем математичних машин і систем
67
86
5
Науковий фізико-технологічний центр НАН та МОН України
31
70
5
Науково-технічний центр магнетизму технічних об'єктів
22
55
5
Інститут термоелектрики НАН України та МОН України
38
80
3
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій
21
25
3
Український НДІ лісового господарства та агролiсомелiорацiї ім. Г.М. Висоцького
5
45
2