Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг установ Національної академії наук України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("The Litvinenko L.M. Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of NAS of Ukraine" 60070101) та AF-ID("L.M. Litvinenko Institute of Physical Organic and Coal Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine" 60084609) для Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
  • липень 2012
  • квітень 2012
  • грудень 2011
  • жовтень 2011
  • липень 2011
  • грудень 2010
  • липень 2010
  • жовтень 2009
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 27 липня 2012 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Національна академія наук України (без уточнення установи)
25612
53689
64
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова
2243
21737
61
Інститут фізики
2978
19810
53
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
3050
15455
51
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
2157
13392
51
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна
3828
22820
49
Інститут молекулярної біології і генетики
1217
12512
48
Головна астрономічна обсерваторія
703
10076
47
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
915
7048
46
Інститут ядерних досліджень
1510
9970
43
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна
1624
7772
43
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича
6213
14462
42
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова
2417
14024
42
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
1154
8468
42
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
3385
15259
41
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
712
6734
37
Інститут фізики конденсованих систем
951
7574
34
Інститут органічної хімії
2193
7937
33
Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна
1469
6506
33
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
2381
5908
32
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
1510
5048
31
Інститут математики
2167
6571
30
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка
2395
7493
29
Радіоастрономічний інститут
736
4262
29
Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова
2743
6089
28
Інститут хімії високомолекулярних сполук
692
3841
28
Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"
1427
6313
27
Морський гідрофізичний інститут
620
2601
26
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка
629
2503
26
Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського
483
2635
24
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
1005
2620
23
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
1220
3250
21
Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна
345
1624
21
Інститут біології клітини
232
2707
20
Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного
345
2494
20
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського
425
1648
20
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
2045
1988
19
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
561
2087
18
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного
1335
1554
18
Інститут електронної фізики
338
1504
18
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова
1322
1629
17
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена
140
605
15
Інститут прикладної математики і механіки
520
917
12
Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка
1130
836
12
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона
482
563
12
Iнститут проблем кріобіології і кріомедицини
186
546
12
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС та НАН України
45
168
9
Інститут проблем реєстрації інформації
92
154
7
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова
364
140
5
Інститут проблем математичних машин і систем
64
76
5
Науковий фізико-технологічний центр НАН та МОН України
29
67
5
Науково-технічний центр магнетизму технічних об'єктів
19
53
5
Інститут термоелектрики НАН України та МОН України
38
80
3
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій
21
22
3
Український НДІ лісового господарства та агролiсомелiорацiї ім. Г.М. Висоцького
4
42
2