Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг установ Національної академії наук України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("The Litvinenko L.M. Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of NAS of Ukraine" 60070101) та AF-ID("L.M. Litvinenko Institute of Physical Organic and Coal Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine" 60084609) для Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
  • липень 2012
  • квітень 2012
  • грудень 2011
  • жовтень 2011
  • липень 2011
  • грудень 2010
  • липень 2010
  • жовтень 2009
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 06 квітня 2012 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Національна академія наук України (без уточнення установи)
25173
51246
62
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова
2241
21271
60
Інститут фізики
2963
19089
52
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
2146
13018
50
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна
3787
22178
48
Інститут молекулярної біології і генетики
1201
12169
48
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
2924
13930
47
Головна астрономічна обсерваторія
701
10016
47
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
911
6706
45
Інститут ядерних досліджень
1471
9614
42
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича
6125
13880
41
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова
2404
13682
41
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна
1624
7440
41
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
3357
14831
40
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
1152
8229
40
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
711
6646
38
Інститут фізики конденсованих систем
941
7337
33
Інститут органічної хімії
2170
7566
32
Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна
1442
6251
32
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
2379
5730
32
Інститут математики
2264
6483
30
Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова
2706
5915
30
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
1507
4870
30
Радіоастрономічний інститут
735
4034
28
Інститут хімії високомолекулярних сполук
690
3712
28
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка
2339
6832
27
Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"
1410
6043
26
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка
622
2767
25
Морський гідрофізичний інститут
620
2450
25
Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського
475
2502
24
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
992
2495
23
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
1225
3160
21
Інститут біології клітини
230
2523
21
Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна
350
1591
21
Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного
350
2410
20
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
557
1987
18
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
2105
1956
18
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського
424
1551
18
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного
1326
1491
18
Інститут електронної фізики
330
1397
18
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова
1338
1573
17
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена
132
572
14
Інститут прикладної математики і механіки
518
852
11
Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка
1128
810
11
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона
478
536
11
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС та НАН України
44
164
8
Інститут проблем реєстрації інформації
94
143
7
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова
364
139
5
Інститут проблем математичних машин і систем
63
75
5
Науковий фізико-технологічний центр НАН та МОН України
28
65
5