Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг установ Національної академії наук України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 16 липня 2015 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Національна академія наук України (без уточнення установи)
26348
80102
82
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова
2766
33523
74
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
4675
34959
73
Інститут фізики
3634
29285
65
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
2344
20049
58
Інститут ядерних досліджень
2263
18939
58
Інститут молекулярної біології і генетики
1910
18812
58
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна
4446
31195
56
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
1152
12418
56
Головна астрономічна обсерваторія
926
14384
55
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова
2741
19947
54
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича
6987
23469
53
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна
1891
12226
53
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
4088
22934
51
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
841
9884
47
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
1445
12623
45
Інститут органічної хімії
2590
12749
42
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
2602
10283
40
Інститут фізики конденсованих систем
1128
10488
39
Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна
1810
9831
39
Інститут математики
2769
10674
38
Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова
3405
9967
38
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
1667
7092
38
Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"
1786
10523
36
Радіоастрономічний інститут
941
7295
34
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка
2987
11515
32
Інститут хімії високомолекулярних сполук
789
5552
32
Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського
637
4325
31
Морський гідрофізичний інститут
717
3745
31
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка
710
4168
30
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
1430
5014
28
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
1195
4443
28
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена
791
3706
28
Інститут біології клітини
348
5755
27
Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного
486
4330
26
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
222
2466
26
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського
509
2710
25
Інститут сцинтиляційних матеріалів
658
2845
24
Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна
411
2414
24
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
701
3501
23
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
2389
3405
23
Інститут електронної фізики
459
2529
22
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного
1439
2351
21
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова
1617
2475
20
Інститут прикладної математики і механіки
709
1768
18
Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка
1296
1677
17
Iнститут проблем кріобіології і кріомедицини
267
1068
16
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона
652
1013
16
Інститут харчової біотехнології та геноміки
120
531
12
Інститут електродинаміки НАН України
356
487
12
Інститут проблем математичних машин і систем
123
465
12
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача
239
507
10
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС та НАН України
59
252
10
Інститут проблем реєстрації інформації
115
250
7
Інститут електрофiзики і радіаційних технологій НАН України
106
122
6
Науковий фізико-технологічний центр НАН та МОН України
50
118
6
Інститут технічних проблем магнетизму
36
96
6
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова
364
155
5
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій
21
57
5
Інститут термоелектрики НАН України та МОН України
66
119
4
Український НДІ лісового господарства та агролiсомелiорацiї ім. Г.М. Висоцького
8
89
3