Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Наукова періодика України у SciVerse Scopus: нові журнали

RSS

Цей список містить перелік назв українських журналів, які станом на вересень 2013 р. не включені у Scopus Title List, але фактично індексуються у базі даних.
Зауважте, що цей перелік не є офіційним. Будь ласка, використовуйте його лише з довідковою метою. В цілому орієнтуйтеся на Перелік українських наукових журналів, які включені до Scopus Title List.
 
Економiчний часопис-XXI Економiчний часопис-XXI (Ekonomicnij Casopis - XXI)
Print ISSN: 1728-6220.
Науковий журнал ТОВ "Інститут трансформації суспільства" та Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Заснований у 1996 р., виходить 6 разів на рік.
Видання спеціалізується на висвітленні фундаментальних досліджень у галузі економічних та політичних наук, світового господарства, міжнародних економічних відносин, державного управління, національної безпеки.
Ядерна та радіаційна безпека Ядерна та радіаційна безпека (Nuclear and Radiation Safety)
Print ISSN: 2073-6231.
Науково-технічний журнал Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки та Одеського національного політехнічного університету. Заснований у 1998 р., виходить 4 рази на рік.
Проблематика видання - загальні проблеми використання атомної енергії, ядерна енергетика, ядерне паливо та конструкційні матеріали, тепловидільні елементи, нейтронна фізика, загальні питання безпеки, зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами, радіаційна безпека, інформаційні та керуючі системи.
Functional Materials Functional Materials
Print ISSN: 1027-5495.
Online ISSN: 2218-2993.
Мультидисциплінарний науковий журнал НТК «Інститут монокристалів» НАН України. Заснований у 1993 р., видається 4 рази на рік.
Видання публікує результати фундаментальних і прикладних досліджень, присвячених методам отримання і практичного використання широкого кола органічних і неорганічних матеріалів функціонального призначення. Мова публікації: англійська.
Kinematics and Physics of Celestial Bodies Kinematics and Physics of Celestial Bodies
Print ISSN: 0884-5913.
Online ISSN: 1934-8401.
Міжнародний науковий журнал з проблем теоретичної астрономії, теорії обертання Землі і космічної геодинаміки, динаміки і фізики тіл Сонячної системи, сонячної фізики, фізики зір і міжзоряного середовища, структури і динаміки Галактики, позагалактичної астрономії, оптики атмосфери і астроклімата, дослідження інструментів і приладів, математичної обробки астрономічної інформації. Публікується американським видавництвом Allerton Press, Inc. як англомовне перевидання Кинематика и физика небесных тел.
Theory of Probability and Mathematical Statistics Theory of Probability and Mathematical Statistics
Print ISSN: 0094-9000.
Online ISSN: 1547-7363.
Міжнародний науковий журнал з проблем теорії ймовірностей та математичної статистики. Видається Американським математичним товариством як англомовне перевидання Теорія ймовірностей та математична статистика.