Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Наукова періодика України у SciVerse Scopus

RSS

Фільтри
(фільтри працюють у тестовому режимі)
    
Фізичні науки:
Науки про життя:
Медичні науки:

Соціогуманітарні науки:

За даними списку джерел Scopus: вересень 2013 року
(враховуються лише журнали зі значними архівами у Scopus. Джерела, нещодавно включені до індексу Scopus, у таблиці не представлені)
  Проблематика (ASJK) Архів у Scopus SJR 2011
Автоматическая сварка Автоматическая сварка (Avtomaticheskaya Svarka)
Print ISSN: 0005-111X.
Міжнародний науково-технічний та виробничий журнал Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. Заснований у березні 1948 р., виходить щомісячно.
У журналі публікуються статті з широкого діапазону проблем зварювання та споріднених технологій - від зварювання й різання під водою до зварювання в космосі, в тому числі питання застосування сучасних інформаційних та комп'ютерних технологій у цій галузі. Повний англійський переклад журналу видається під назвою «The Paton Welding Journal».
2210. Mechanical Engineering 2001-2005,
1988,
1975-1986
 
Актуальні проблеми економіки Актуальні проблеми економіки (Actual Problems of Economics)
Print ISSN: 1993-6788.
Фаховий економічний журнал Національної академії управління. Заснований у 2000 р., виходить щомісячно.
Журнал спрямований на наукові дослідження у галузях державного регулювання, реформування і розвитку економіки тощо.
2002. Economics and Econometrics З 2008 р. 0.187
Вестник зоологии Вестник зоологии (Vestnik Zoologii)
Print ISSN: 0084-5604.
Науковий журнал Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Заснований у січні 1967 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал публікує оригінальні дослідження в усіх областях зоології (за винятком суто прикладних): фауна і систематика, екологія, етологія, описова та порівняльна морфологія, фізіологія, зоологічні аспекти охорони природи. Мова публікації: англійська.
Відкритий доступ: DOAJ
1105. Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
1103. Animal Science and Zoology
З 2009 р. 0.144
Геологічний журнал Геологічний журнал (Geologicheskyi Jurnal, Geological Journal)
Print ISSN: 0367-4290.
Науковий журнал Інституту геологічних наук НАН України. Заснований у 1934 р., виходить 4 рази на рік.
Журнал висвітлює нові дані геологічної науки і практики, теоретичні розробки, наукові узагальнення, результати досліджень корисних копалин, дискусійні питання, нові концепції, гіпотези тощо. Розглядаються переважно об'єкти України, а також інших країн, якщо вони становлять загальнонауковий інтерес.
2100. Energy(all) 2009  
Геофизический журнал Геофизический журнал (Geofizicheskii Zhurnal, Geophysical Journal)
Print ISSN: 0203-3100.
Науковий журнал Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України. Заснований у 1979 р., видається 6 разів на рік.
Журнал висвітлює нові дані теоретичних та експериментальних геофізичних досліджень, матеріали щодо закономірностей розподілу різних фізичних полів Землі, питання комплексного вивчення глибинної будови літосфери, сучасні дослідження з геодинаміки та прогнозу землетрусів тощо.
Див. також Geophysical Journal
2100. Energy(all) 2010  
Журнал вушних, носових і горлових хвороб Журнал вушних, носових і горлових хвороб (Zhurnal Ushnykh Nosovykh i Gorlovykh Boleznei)
Print ISSN: 0044-4650.
Науковий журнал Інституту отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України. Заснований у січні 1924 р., виходить 6 разів на рік.
2733. Otorhinolaryngology 1996-1999,
1963-1993,
1961
 
Журнал нано- та електронної фізики Журнал нано- та електронної фізики (Journal of Nano- and Electronic Physics)
Print ISSN: 2077-6772.
Науковий журнал Сумського державного університету. Заснований у 1994 р., до 2009 р. мав назву «Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка». Виходить 4 рази на рік.
Журнал спрямований на висвітлення теоретичних та експериментальних досліджень у галузі фізики конденсованого середовища, фізичної електроніки, а також дослідження, спрямовані на розвиток математичних методів опису процесів та явищ у зазначених областях.
3104. Condensed Matter Physics
3108. Radiation
2500. Materials Science(all)
З 2009 р. 0.135
Журнал фізичних досліджень Журнал фізичних досліджень (Journal of Physical Studies)
Print ISSN: 1027-4642.
Науковий журнал Львівського національного університету імені Івана Франка. Заснований у січні 1994 р., виходить 4 рази річно.
Тематика журналу охоплює різні розділи фізики, в тому числі: фізику конденсованих середовищ; ядерну фізику; атомну і молекулярну фізику; теорію поля і фізику елементарних частинок; астрофізику; фізику плазми; міждисциплінарну фізику та суміжні ділянки науки і техніки. Статті друкуються українською або англійською мовами.
Відкритий доступ: DOAJ
3100. Physics and Astronomy(all) З 2004 р. 0.107
Радиоэлектроника Известия высших учебных заведений «Радиоэлектроника» (Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Radioelektronika)
Print ISSN: 0021-3470.
Online ISSN: 2307-6011.
Міжнародний щомісячний науково-технічний журнал з питань радіоелектроніки, радіотехніки, радіолокації, радіонавігації, антенно-фідерних пристроїв та техніки НВЧ, теоретичних засад радіотехніки. Видається російською мовою, Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут".

Див. також Radioelectronics and Communications Systems
1705. Computer Networks and Communications
2208. Electrical and Electronic Engineering
2001-2004,
1991-1999,
1970-1983
 
Investment Management and Financial Innovations Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації (Investment Management and Financial Innovations)
Print ISSN: 1810-4967.
Online ISSN: 1812-9358.
Міжнародний науково-практичний журнал видавничої компанії "Ділові перспективи". Заснований у 2004 р., виходить щоквартально.
Статті стосуються управління інвестиційною діяльністю на глобальному та локальному рівнях, дослідження грошових систем, фінансових ринків та фінансових інновацій.
1403. Business and International Management
2003. Finance
1408. Strategy and Management
2002. Economics and Econometrics
З 2009 р. 0.121
Кибернетика и системный анализ Кибернетика и системный анализ (Kibernetika i Sistemnyj Analiz)
Print ISSN: 0023-1274.
Міжнародний науково-теоретичний журнал Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. Заснований у січні 1965 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал публікує оригінальні оглядові статті, матеріали проблемного та дискусійного характерів, звіти коференцій та нарад з питань кібернетики і системного аналізу, бібліографічні огляди, рецензії на монографії; інформує читачів про найновіші досягнення вітчизняної та зарубіжної кібернетики.

Див. також Cybernetics and Systems Analysis
1712. Software
2209. Industrial and Manufacturing Engineering
2000-2005,
1992-1993
 
Клінічна хірургія Клінічна хірургія (Klinicheskaia khirurgiia, Klinichna khirurhiia)
Print ISSN: 0023-2130.
Щомісячний науково-практичний журнал Міністерства охорони здоров'я України та Асоціації хірургів України. Заснований у 1920 р.
Спрямованість журналу охоплює проблеми загальної та спеціальної хірургії, експериментальні дослідження, питання організації хірургічної допомоги та реабілітації хворих, підготовки фахівців, правові питання медицини, огляди, рецензії тощо.
2746. Surgery З 1965 р.,
1962
0.103
Лікарська справа Лікарська справа (Likarska sprava)
Print ISSN: 1019-5297.
(До 1992 р. Vrachebnoe Delo. ISSN: 0049-6804)
Науково-практичний журнал Міністерства охорони здоров'я України, заснований у 1918 р.
Видання висвітлює останні дослідження лікарів України та спеціалістів з-за кордону у галузі кардіології, гастроентерології, пульмонології, фтизіатрії, інфекційних хвороб, онкології, організації охорони здоров'я, історії медицини тощо.
Medline-sourced (індексується Scopus без пристатейної бібліографії)
2700. Medicine(all) З 1992 р.,
1971-1991,
1961-1969
0.101
Металлофизика и новейшие технологии Металлофизика и новейшие технологии (Metallofizika i Noveishie Tekhnologii)
Print ISSN: 1024-1809.
Міжнародний науково-технічний журнал Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. Заснований у 1979 р., виходить щомісячно.
Видання висвітлює результати оригінальних експериментальних і теоретичних досліджень у галузі фізики та технологій металів, стопів та сполук з металічними властивостями; рецензій на монографій; інформації про конференції, семінари; відомостей з історії металофізики; реклами нових технологій, матеріалів, приладів.

Див. також Metal Physics and Advanced Technologies
2506. Metals and Alloys
2504. Electronic, Optical and Magnetic Materials
2600. Mathematics(all)
3104. Condensed Matter Physics
З 1996 р. 0.112
Металлургическая и горнорудная промышленность Металлургическая и горнорудная промышленность (Metallurgicheskaya i Gornorudnaya Promyshlennost)
Print ISSN: 0543-5749.
Online ISSN: 1606-6294.
Міжнародний журнал з проблем металургії та гірничорудної промисловості. Заснований у 1960 р., виходить 6 разів на рік.
Тематика публікацій охоплює всі межі металургійного циклу, починачи з видобутку та підготовки металургійної сировини, закінчюючи термообробкою та металознавством; спеціалізовані рубрики присвячені металургійному обладнанню, економіці промисловості, організації управління та охорони праці.

Див. також Metallurgical and Mining Industry
1909. Geotechnical Engineering and Engineering Geology 2000-2005,
1973
 
Мікробіологічний журнал Мікробіологічний журнал (Mikrobiolohichnyi zhurnal)
Print ISSN: 1028-0987.
(У 1973-1993 рр. Mikrobiologicheskii Zhurnal. ISSN: 0201-8462)
Науковий журнал з проблем мікробіології, вірусології та біотехнології. Заснований у 1934 р., видається 6 разів на рік Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України.
Medline-sourced (індексується Scopus без пристатейної бібліографії)
2700. Medicine(all)
2726. Microbiology (medical)
З 1993 р.,
1973-1993
1953-1978
0.107
Науковий вісник Національного гірничого університету Науковий вісник Національного гірничого університету (Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu)
Print ISSN: 2071-2227.
Науковий журнал Національного гірничого університету. Заснований у 1998 р., виходить щомісячно.
Журнал публікує роботи у наступних проблемних галузях: фізичні процеси і математичне моделювання технологій гірничого виробництва, будівництво шахт і підземних споруд, розробка родовищ і збагачення корисних копалин; руднична аерологія, охорона праці; геологія, гідрогеологія, геофізика; маркшейдерія, геодезія; механізація гірничих робіт, гірничі машини і комплекси, гірнича механіка; рудничний транспорт; технологія гірничого машинобудування; електрифікація гірничих робіт, автоматизація виробничих процесів; економіка, організація, управління.
2200. Engineering(all)
2209. Industrial and Manufacturing Engineering
1909. Geotechnical Engineering and Engineering Geology
З 2012 р. 0.000
Питання атомної науки і техніки Питання атомної науки і техніки (Problems of Atomic Science and Technology)
Print ISSN: 1682-9344.
Науковий журнал ННЦ "Харьківський фізико-технічний інститут". Заснований у 1975 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал висвітлює питання фізики радіаційних пошкоджень і радіаційного матеріалознавства; результатів ядерно-фізичних досліджень; фізики плазми; вакууму, чистих матеріалів, надпровідників; плазмової електроніки та нових методів прискорення.
3108. Radiation
2104. Nuclear Energy and Engineering
3106. Nuclear and High Energy Physics
2500. Materials Science(all)
З 2008 р. 0.189
Порошковая металлургия Порошковая металлургия (Poroshkovaya Metallurgiya)
Print ISSN: 0032-4795.
Міжнародний науково-технічний журнал Інституту проблем матеріалознавства ім. I. М. Францевича НАН України. Заснований у січні 1961 р., виходить щомісячно.
Статті присвячені проблемам теорії та технології отримання порошків, обробки тиском пористих напівфабрикатів, дослідженню властивостей матеріалів на основі порошків металів, тугоплавких сполук та кераміки, теорії та технології нанесення покриттів, наноструктурних матеріалів, дослідженню гетерогенних рівноваг у багатокомпонентних системах.

Див. також Powder Metallurgy and Metal Ceramics
2506. Metals and Alloys
2210. Mechanical Engineering
1991-2005,
1973,
1969-1970
 
Международный научный журнал Прикладная механика Прикладная механика (Prikladnaya Mekhanika)
Print ISSN: 0032-8243.
Науковий журнал Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України. Заснований у січні 1955 р., виходить щомісячно.
Статті присвячені питанням механіки деформованого твердого тіла, загальної механіки.

Див. також International Applied Mechanics
2506. Metals and Alloys
2210. Mechanical Engineering
1991-2005,
1973-1976,
1969-1971,
1966
 
Проблеми прочности Проблемы прочности (Problemy Prochnosti)
Print ISSN: 0556-171x.
Науковий журнал Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. Заснований у січні 1969 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал спеціалізується на висвітленні результатів експериментальних і фундаментальних теоретичних досліджень у галузі міцності матеріалів та конструкцій, механіки деформованого твердого тіла.

Див. також Strength of Materials
2211. Mechanics of Materials 2001-2004,
1991-1999,
1972-1988
 
Проблемы управления и информатики Проблемы управления и информатики / Problemy Upravleniya I Informatiki (Avtomatika)
Print ISSN: 1028-0979.
Міжнародний науково-технічний журнал Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України та Iнституту космічних досліджень НАН України та НКА України. Заснований у січні 1956 р.
Видання публікує роботи фундаментального та прикладного характеру у широкому спектрі проблем автоматичного управління та інформатики.

Див. також Journal of Automation and Information Sciences
2207. Control and Systems Engineering 1995-2005  
Современная электрометаллургия Современная электрометаллургия (Problemy Spetsial'noj Electrometallugii)
Print ISSN: 0131-1611.
(До 2003 р. «Проблемы специальной электрометаллургии»)
Журнал заснований у 1985 р., видається щоквартально, представляє результати теоретичних й експериментальних досліджень, виконаних у Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України у галузі електрометалургії. Особлива увага приділяється електрошлаковій технології.
2506. Metals and Alloys 2000-2005  
Сверхтвердые материалы Сверхтвердые материалы (Sverkhtverdye Materialy)
Print ISSN: 0203-3119.
Науково-теоретичний журнал Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України. Заснований у липні 1979 р., виходить 6 разів на рік.
Тематика журналу: теоретичні та експериментальні дослідження структури та властивостей моно- та полікристалів синтетичного алмазу та кубічного нітриду бору, тугоплавких сполук, високощільної кераміки та твердих сплавів, застосування їх у інструментальному виробництві.

Див. також Journal of Superhard Materials
2210. Mechanical Engineering 2000-2006,
1991-1998
 
Техническая диагностика и неразрушающий контроль Техническая диагностика и неразрушающий контроль (Tekhnicheskaya Diagnostika i Nerazrushayushchij Kontrol)
Print ISSN: 0235-3474.
Міжнародний науково-технічний та виробничий журнал Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. Заснований у 1989 р., виходить 4 рази на рік.
Основні напрями журналу: оцінка стану матеріалів і конструкцій; теорія, методи та засоби технічної діагностики та прогнозування руйнування конструкцій та споруд; організація структурного та функціонального взаємозв'язку технічної діагностики та неруйнівного контролю.
2211. Mechanics of Materials
2207. Control and Systems Engineering
2005  
Технічна електродинаміка Технічна електродинаміка (Technical Electrodynamics)NEW!
Print ISSN: 1607-7970.
Online ISSN: 2218-1903.
Науковий журнал Інституту електродинаміки НАН України. Заснований у жовтні 1979 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.
2102. Energy Engineering and Power Technology
2208. Electrical and Electronic Engineering
з 2012 р.  
Украинский химический журнал Украинский химический журнал (Ukrainskij Khimicheskij Zhurnal)
Print ISSN: 0041-6045.
Науковий журнал Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Заснований у 1925 р., виходить щомісячно.
Статті присвячені фундаментальним і прикладним аспектам неорганічної хімії, фізичної хімії і електрохімії, органічної хімії та хімії полімерів.

Див. також Ukrainskii Khimicheskii Zhurnal
1500. Chemical Engineering(all) 1992-2005  
Український біохімічний журнал Український біохімічний журнал (Ukrainskii Biokhimicheskii Zhurnal)
Print ISSN: 0201-8470.
(До 1978 р. Ukrains'kyi biokhimichnyi zhurnal. ISSN: 0041-610X)
Науковий журнал Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Заснований у 1926 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал публікує оглядові статті практично з усіх біохімічних проблем. Матеріали друкуються українською, російською або англійською.
1303. Biochemistry
2700. Medicine(all)
З 1978 р.,
1960-1977,
1955
0.118
журнал Агапіт Український історико-медичний журнал «Агапіт» (Agapit : the Ukrainian historical and medical journal)
Науковий журнал Національного музею медицини України, присвячений питанням історії медицини України та інших держав. Друкує матеріали українською, російською та англійською.
2700. Medicine(all) 1995-1997  
Український фізичний журнал Український фізичний журнал (Ukrainian Journal of Physics)
Print ISSN: 0503-1265.
Науковий журнал Відділення фізики і астрономії НАН України. Заснований у 1956 р., виходить щомісяця українською та англійською (з 2004 р.) мовами.
Журнал публікує оригінальні статті та огляди в галузі експериментальної та теоретичної фізики: дослідження з фізики елементарних частинок, ядерної, атомної та молекулярної фізики, оптики та квантової електроніки, газів, плазми, фізики конденсованих середовищ, статистичної та квантової фізики, нанофізики.
Відкритий доступ: DOAJ
3100. Physics and Astronomy(all) З 2008 р. 0.152
Управляющие системы и машины Управляющие системы и машины (Upravlyayushchie Sistemy i Mashiny)
Print ISSN: 0130-5395.
Міжнародний науковий журнал Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України та Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. Заснований у 1972 р., періодичність - раз на два місяці.
Проблематика журналу охоплює загальні питання інформатики, проблеми системотехніки, теоретичні та практичні проблеми інформатизації суспільства.
2207. Control and Systems Engineering 2001-2005  
Фізико-хімічна механіка матеріалів Фізико-хімічна механіка матеріалів (Fiziko-Khimicheskaya Mekhanika Materialov)
Print ISSN: 0430-6252.
Науковий і технічний міжнародний журнал Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України. Заснований у січні 1965 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал висвітлює результати досліджень процесів руйнування, корозії, впливу середовищ, розрахунку на міцність і довговічність, технології зміцнення, оптимізації структури та захисту від корозії, неруйнівного контролю дефектності та діагностики.

Див. також Materials Science
2211. Mechanics of Materials 2003-2005,
1991-1995,
1975-1976,
1973
 
Фізіологічний журнал Фізіологічний журнал (Fiziolohichnyi zhurnal)
Науково-теоретичний журнал Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. Заснований у січні 1955 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал висвітлює питання у галузі фізіології та патофізіології.
Medline-sourced (індексується Scopus без пристатейної бібліографії)
2700. Medicine(all) 1960-2007 0.115
Хімія і технологія води Химия и технология воды (Khimiya i Tekhnologiya Vody)
Print ISSN: 0204-3556.
Міжнародний науково-технічний журнал Відділення хімії НАН України. Заснований у вересні 1979 р., виходить 6 разів на рік.
Основні напрями журналу: теоретичні основи технології очистки та обробки води; фізична хімія процесів обробки води; аналітична хімія води; технологія водопідготовки та демінералізація вод; біологічні методи очищення води; природні води; екологічна безпека гідросфери.

Див. також Journal of Water Chemistry and Technology
2312. Water Science and Technology 2000-2005,
1991-1998
 
Цитология и генетика Цитология и генетика (Tsitologiya i Genetika)
Print ISSN: 0564-3783.
Міжнародний науковий журнал Iнституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Заснований у 1967 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал публікує результати досліджень у різних галузях генетики, цитології, клітинної біології та біотехнології. Перевидається англійською мовою видавництвом Allerton Press, Inc. під назвою Cytology and Genetics.
1311. Genetics
2716. Genetics(clinical)
З 1973 р. 0.137
Experimental Oncology Экспериментальная онкология (Eksperimentalnaya Onkologiya)
Print ISSN: 0204-3564.
Міжнародний науковий журнал Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України. Заснований у 1979 р., виходить 4 рази на рік.
Журнал висвітлює фундаментальні аспекти онкології в галузі молекулярної біології клітини, біохімії, біофізики, генетики, вірусології, ендокринології та імунології.
1306. Cancer Research
2730. Oncology
З 1984 р. 0.477
Ядерна фізика та енергетика Ядерна фізика та енергетика (Nuclear Physics and Atomic Energy)
Print ISSN: 1818-331X.
Науковий журнал Інституту ядерних досліджень НАН України. Заснований у 1997 р., виходить 4 рази на рік.
Журнал публікує роботи з ядерної фізики, атомної енергетики, радіаційної фізики, радіоекології, техніки та методів експерименту.
Відкритий доступ: DOAJ
3106. Nuclear and High Energy Physics З 2008 р. 0.148
Algebra and Discrete Mathematics Algebra and Discrete Mathematics
Print ISSN: 1726-3255.
Науковий журнал Інституту прикладної математики і механіки НАН України та Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Заснований у 2002 р., виходить 4 рази на рік.
Видання висвітлює питання алгебри та дискретної математики, зокрема з теорії груп, кілець та модулів, зображень напівгруп, універсальних алгебр, комп’ютерної та прикладної алгебри, формальних систем, комбінаторного аналізу, алгоритмів, автоматів.
2602. Algebra and Number Theory
2607. Discrete Mathematics and Combinatorics
З 2012 р. 0.000
Biopolymers and Cell Biopolymers and Cell
Print ISSN: 0233-7657.
Науковий журнал Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. Заснований у 1985 р. (до 2009 р. мав назву "Біополімери і клітина"), виходить 6 разів на рік.
Журнал висвітлює результати досліджень взаємозв'язку структури і функцій біополімерів, їх взаємодії у процесі утворення й функціонування надмолекулярних структур, участі біополімерів у процесах регуляції експресії генетичної інформації, диференціювання, онкогенезу, взаємодії клітина–вірус.
Відкритий доступ: DOAJ
1300. Biochemistry, Genetics and Molecular Biology(all) З 2009 р. 0.132
Chemistry & Chemical Technology Chemistry & Chemical Technology
Print ISSN: 1996-4196.
Науковий журнал Національного університету "Львівська політехніка". Заснований у 2007 р., видається 4 рази на рік.
Журнал висвітлює результати наукових досліджень у галузі хімії та хімічної технології.
1500. Chemical Engineering(all)
1600. Chemistry(all)
З 2012 р. 0.000
Condensed Matter Physics Condensed Matter Physics
Print ISSN: 1607-324X.
Науковий журнал Інституту фізики конденсованих систем НАН України. Заснований у 1993 р., видається 4 рази на рік.
Журнал висвітлює проблеми статистичної механіки і термодинаміки рівноважних і нерівноважних процесів, релятивістської механіки взаємодіючих систем, також увага приділяється фізиці твердого, рідкого та аморфного станів, фазовій рівновазі і фазовим переходам, властивостям конденсованих середовищ.
Відкритий доступ: DOAJ
3101. Physics and Astronomy (miscellaneous)
3104. Condensed Matter Physics
З 2005 р. 0.250
Cybernetics and Systems Analysis Cybernetics and Systems Analysis
Print ISSN: 1060-0396.
Online ISSN: 1573-8337.
(Попередня назва Cybernetics. ISSN: 0011-4235)
Міжнародний журнал з питань апаратного та програмного забезпечення, системного аналізу, теорії та мов програмування, машинно-машинної та людинно-машинної взаємодії. Видається міжнародним видавничим концерном Springer як англомовне перевидання Кибернетика и системный анализ.
Держава видання у Scopus - Нідерланди
1700. Computer Science(all)
2208. Electrical and Electronic Engineering
З 2005 р.,
2003,
1991-2001,
1965-1991,
1978-1980
0.200
Economics & Sociology Economics & SociologyNEW!
Print ISSN: 2071-789X.
Online ISSN: 2306-3459.
Міжнародний науковий журнал громадської організації "Центр соціологічних досліджень". Заснований у 2008 р., виходить двічі на рік.
Видання публікує результати новітніх досліджень у галузях економіки, соціології та суміжних наукових дисциплін. Проблематика статей стосується питань соціально-економічного аналізу суспільства та економіки, установ і організацій, соціальних груп, мереж і відносин.
2000. Economics, Econometrics and Finance(all)
3312. Sociology and Political Science
З 2012 р.  
  Geophysical Journal
Print ISSN: 0275-9128.
Міжнародний науковий журнал з геофізики. Публікувався видавництвом Taylor & Francis як англомовне перевидання Геофизический журнал.
Держава видання у Scopus - Швейцарія
1907. Geology 1993-2001,
1988-1989,
1981-1984
 
Hydrobiological Journal Hydrobiological Journal
Print ISSN: 0018-8166.
Online ISSN: 0375-8990.
Міжнародний журнал з питань теоретичної та прикладної гідробіології, екології, біотехнології, гідрохімії та гідрології. Видається американською фірмою Begell House, Inc. як англомовне перевидання Гидробиологический журнал.
Держава видання у Scopus - США
2303. Ecology
2312. Water Science and Technology
1104. Aquatic Science
З 1987 р.,
1978-1983,
1974-1976
0.170
International Applied Mechanics International Applied Mechanics
Print ISSN: 1063-7095.
Online ISSN: 1573-8582.
(До 1992 р. Soviet Applied Mechanics. ISSN: 0038-5298)
Міжнародний журнал з питань механіки деформованого твердого тіла, загальної механіки. Видається міжнародним видавничим концерном Springer як англомовне перевидання Прикладная механика.
Держава видання у Scopus - Нідерланди
2211. Mechanics of Materials
2210. Mechanical Engineering
2200. Engineering(all)
З 1992 р.,
1968-1992
0.220
International Journal on Algae International Journal on Algae
Print ISSN: 1521-9429.
Міжнародний журнал з проблем альгології, екології та біотехнології. Видається американською фірмою Begell House, Inc. як англомовне перевидання Альгология.
Держава видання у Scopus - США
1110. Plant Science
1105. Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
З 2004 р. 0.195
Journal of Automation and Information Sciences Journal of Automation and Information Sciences
Print ISSN: 1064-2315.
(До 1992 р. Soviet Journal of Automation and Information Sciences. ISSN: 0882-570X)
Міжнародний журнал з проблем проблем автоматичного управління та інформатики. Публікується видавництвом Begell House як англомовне перевидання Проблемы управления и информатики.
Держава видання у Scopus - США
1712. Software
1710. Information Systems
2207. Control and Systems Engineering
2200. Engineering(all)
З 1995 р.,
1985-1991
0.148
Journal of Mathematical Sciences Journal of Mathematical Sciences
Print ISSN: 1072-3374.
(До 1994 р. Journal of Soviet Mathematics. ISSN: 0090-4104)
Міжнародний математичний журнал видавничого концерну Springer. Журнал перевидає англійською мовою окремі статті кількох наукових видань держав колишнього СРСР, в тому числі українського журналу Математичні методи та фізико-механічні поля.
Держава видання у Scopus - США
2604. Applied Mathematics
2613. Statistics and Probability
2600. Mathematics(all)
З 2005 р.,
1994-2002,
1973-1993
0.277
Journal of Superhard Materials Journal of Superhard Materials
Print ISSN: 1063-4576.
Online ISSN: 1934-9408.
Міжнародний журнал з питань виробництва, властивостей і застосування надтердих матеріалів. Публікується американським видавництвом Allerton Press, Inc. як англомовне перевидання Сверхтвердые материалы.
Держава видання у Scopus - Німеччина
2500. Materials Science(all)
1604. Inorganic Chemistry
З 2009 р. 0.312
Journal of Water Chemistry and Technology Journal of Water Chemistry and Technology
Print ISSN: 0204-3556.
(До 1992 р. Soviet Journal of Water Chemistry and Technology. ISSN: 0734-1679)
Міжнародний журнал з проблем хімії, технології очистки та обробки води. Публікується американським видавництвом Allerton Press, Inc. як англомовне перевидання Химия и технология воды.
Держава видання у Scopus - США
2312. Water Science and Technology
1600. Chemistry(all)
2500. Materials Science(all)
З 2006 р.,
1981-1991
0.134
Low Temperature Physics Low Temperature Physics
Print ISSN: 1063-777X.
Online ISSN: 1090-6517.
(Попередня назва Soviet Journal of Low Temperature Physics. ISSN: 0360-0335)
Міжнародний журнал з проблем фізики низьких температур та кріогенної техніки. Публікується Американським інститутом фізики як англомовне перевидання Физика низких температур.
Держава видання у Scopus - США
3100. Physics and Astronomy(all)
2200. Engineering(all)
З 1996 р.,
1987-1989,
1984,
1975-1978
0.346
Materials Science Materials Science
Print ISSN: 1068-820X.
Online ISSN: 1573-885X.
(До 1993 р. Soviet Materials Science. ISSN: 0038-5565)
Міжнародний науковий журнал у галузі матеріалознавства та проблем міцності. Видається міжнародним видавничим концерном Springer як англомовне перевидання Фізико-хімічна механіка матеріалів.
Держава видання у Scopus - США
2211. Mechanics of Materials
2500. Materials Science(all)
2210. Mechanical Engineering
3104. Condensed Matter Physics
З 1993 р.,
1966-1993
0.250
  Metal Physics and Advanced Technologies
Print ISSN: 1024-9087.
(Попередня назва Physics of Metals (English Translation of Metallofizika). ISSN: 0011-4235)
Міжнародний науково-технічний журнал у галузі фізики та технологій металів, стопів та сполук з металічними властивостями. Публікувався видавництвом Taylor & Francis як англомовне перевидання Металлофизика и новейшие технологии.
Держава видання у Scopus - Швейцарія
2506. Metals and Alloys
2200. Engineering(all)
1996-2001,
1981-1984
 
Metallurgical and Mining Industry Metallurgical and Mining Industry
Print ISSN: 2076-0507.
Online ISSN: 2078-8312.
Міжнародний журнал з проблем металургії, англомовна версія Металлургическая и горнорудная промышленность.
Відкритий доступ: DOAJ
1901. Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)
2208. Electrical and Electronic Engineering
2209. Industrial and Manufacturing Engineering
2506. Metals and Alloys
2210. Mechanical Engineering
З 2009 р. 0.102
Neurophysiology Neurophysiology
Print ISSN: 0090-2977.
Online ISSN: 1573-9007.
Міжнародний науковий журнал у галузі молекулярної та клітинної нейрофізіології, нейроморфології, нейрофармакології та нейрохімії. Видається з 1969 р. міжнародним видавничим концерном Springer як англомовне перевидання Нейрофизиология.
Держава видання у Scopus - США
2800. Neuroscience(all)
1314. Physiology
З 1969 р. 0.136
Nonlinear Dynamics and Systems Theory Nonlinear Dynamics and Systems Theory
Print ISSN: 1562-8353.
Міжнародний науковий журнал з проблем нелінійної механіки та теорії систем. Видається з 2001 р. Інститутом механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України спільно з Технологічним університетом Кертін (Австралія), періодичність - 4 рази на рік.
2610. Mathematical Physics
2604. Applied Mathematics
З 2008 р. 0.411
Nonlinear Oscillations Nonlinear Oscillations
Print ISSN: 1536-0059.
Міжнародний математичний журнал з питань багаточастотних коливань та нелінійної механіки та диференціальних рівнянь. Видається міжнародним видавничим концерном Springer як англомовне перевидання Нелінійні коливання.
Держава видання у Scopus - США
2601. Mathematics (miscellaneous) З 2005 р. 0.206
Physical Oceanography Physical Oceanography
Print ISSN: 0090-2977.
(До 1992 р. Soviet Journal of Physical Oceanography. ISSN: 0920-5047)
Міжнародний науковий журнал з проблем океанології, супутникової гідрофізики, гідрофізичного приладобудування, математичного моделювання морських систем, екології. Видається міжнародним видавничим концерном Springer як англомовне перевидання Морський гідрофізичний журнал.
Держава видання у Scopus - Нідерланди
2312. Water Science and Technology
1910. Oceanography
2212. Ocean Engineering
1507. Fluid Flow and Transfer Processes
2300. Environmental Science(all)
1900. Earth and Planetary Sciences(all)
З 1993 р.,
1989-1992,
1987
0.100
Powder Metallurgy and Metal Ceramics Powder Metallurgy and Metal Ceramics
Print ISSN: 1068-1302.
Online ISSN: 1573-9066.
(Попередня назва Soviet Powder Metallurgy and Metal Ceramics. ISSN: 0038-5735)
Міжнародний науково-технічний журнал у галузі матеріалознавства, порошкової металургії, тугоплавких сполук та кераміки. Видається міжнародним видавничим концерном Springer як англомовне перевидання Порошковая металлургия.
Держава видання у Scopus - США
2505. Materials Chemistry
2211. Mechanics of Materials
2506. Metals and Alloys
2503. Ceramics and Composites
3104. Condensed Matter Physics
З 1993 р.,
1962-1992
0.311
Radioelectronics and Communications Systems Radioelectronics and Communications Systems
Print ISSN: 0735-2727.
Online ISSN: 1934-8061.
Міжнародний щомісячний науково-технічний журнал з питань радіоелектроніки, радіотехніки, радіолокації, радіонавігації, антенно-фідерних пристроїв та техніки НВЧ, теоретичних засад радіотехніки. Видається американським видавництвом Allerton Press, Inc. як англомовне перевидання Известия высших учебных заведений «Радиоэлектроника».
Держава видання у Scopus - Україна
2208. Electrical and Electronic Engineering З 2005 р.,
1984-1989
0.193
Strength of Materials Strength of Materials
Print ISSN: 0039-2316.
Online ISSN: 1573-9325.
Міжнародний журнал з проблем міцності матеріалів та конструкцій, механіки деформованого твердого тіла. Видається міжнародним видавничим концерном Springer як англомовне перевидання Проблемы прочности.
Держава видання у Scopus - США
2211. Mechanics of Materials З 2005 р.,
1969-1994
0.234
Symmetry, Integrability and Geometry — Methods and Applications Symmetry, Integrability and Geometry — Methods and Applications
Print ISSN: 1815-0659.
Онлайновий науковий журнал відділу прикладних досліджень Інституту математики НАН України. Заснований у 2005 р.
Журнал публікує роботи у наступних проблемних галузях: геометричні методи у математичній фізиці; алгебра Лі та диференціальні рівняння; класичні та квантові інтегровані системи; динамічні системи і теорія хаосу; точно та квазі-точно розв'язувані моделі; ортогональні поліноми та спеціальні функції; квантова алгебра, квантові групи та некомутативна геометрія; суперсиметрія та супергравітація; космологія та квантова гравітація.
Відкритий доступ: DOAJ
2610. Mathematical Physics
2603. Analysis
2608. Geometry and Topology
З 2007 р.,
2005
0.341
Telecommunications and Radio Engineering Telecommunications and Radio Engineering
Print ISSN: 0040-2508.
Міжнародний науковий журнал з проблем комунікаційної техніки та електроніки. Публікується видавництвом Begell House. Журнал перевидає англійською мовою окремі статті з українського журналу Радіофізика та електроніка та російського журналу Телекоммуникации.
Держава видання у Scopus - США
2208. Electrical and Electronic Engineering З 1995 р.,
1987-1993,
1971-1985
0.189
Theoretical and Experimental Chemistry Theoretical and Experimental Chemistry
Print ISSN: 0040-5760.
Online ISSN: 1573-935X.
Міжнародний науково-теоретичний журнал у галузі хімії. Видається міжнародним видавничим концерном Springer як англомовне перевидання Теоретическая и экспериментальная химия.
Держава видання у Scopus - США
1600. Chemistry(all) З 1967 р.,
1965
0.198
Ukrainian Journal of Physical Optics Ukrainian Journal of Physical Optics
Print ISSN: 1609-1833.
Науковий журнал Інституту фізичної оптики МОН України. Заснований у 2000 р., видається щоквартально.
Журнал публікує статті з проблем оптики кристалів, нелінійної оптики, голографії, сингулярної оптики, лазерної фізики, атомної та молекулярної спектроскопії, біооптики, оптоелектроніки тощо.
Відкритий доступ: DOAJ
3107. Atomic and Molecular Physics, and Optics З 2008 р. 0.334
Ukrainian Mathematical Journal Ukrainian Mathematical Journal
Print ISSN: 0041-5995.
Міжнародний науково-теоретичний журнал з проблем фундаментальної та прикладної математики. Видається міжнародним видавничим концерном Springer як англомовне перевидання Український математичний журнал.
Держава видання у Scopus - США
2600. Mathematics(all) З 1998 р.,
1996,
1957-1994
0.272
  Ukrainskii Khimicheskii Zhurnal
Print ISSN: 1063-4568.
(До 1989 р. Soviet Progress in Chemistry. ISSN: 0038-5743, видавець - Faraday Press)
Науковий журнал з проблем неорганічної хімії, фізичної хімії і електрохімії, органічної хімії та хімії полімерів. Публікувався американським видавництвом Allerton Press, Inc. як англомовне перевидання Украинский химический журнал.
Держава видання у Scopus - США
2200. Engineering(all) 1991-1992,
1983-1989